เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด  Precision CNC and Machinery Co.,Ltd. มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับการ ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย เครื่องจักร CNC เครื่องจักรที่ดัดแปลงเป็นเครื่องจักร ซีเอ็นซี เครื่องกลึงเล็ก เครื่องมิลลิ่งเล็ก ภายใต้การควบคุมของ

Precision CNC and Machinery Co., Ltd objectives are to manufacture import and distribute manual machine and CNC machine. Retrofitting on an old machine is also our objective. Every process is under control of Engineer

วิศวกรประจำบริษัท  นาย นพปฎล อัจนารมย์วาท
Engineer : Mr. Noppadol Ajjanaromvat 

Bachelor of engineering(Electronics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang(KMITL)

Master of Engineering (Mechatronics) Asian Institute of Technology (AIT)

และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Mechatronics) Asian Institute of Technology (AIT)


Visitors: 286,928