ปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงานที่มีความยึดเหนี่ยวสูง เหมาะสำหรับงาน milling CNC หรือจับงานทั่วไป

ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 3500 บาท

ขนาด 4 1/2 นิ้ว  ราคา  4500 บาท

Visitors: 357,130