มีดกลึง insert

ด้ามมีด Insert สะดวกในการใช้งานเพียงแค่เปลี่ยนใบมีดสำหรับท่านที่มีปัญหาในการลับมีด

MGEHR1616H-2 ด้ามมีดสำหรับมีดตัดขนาดเม็ดมีด 2 มม. ด้าม 16 มม.  ราคาด้ามละ  900 บาท

S16QS CLCR09 ด้ามมีดสำหรับงานคว้านรูในเม็ดมีด 09 ด้ามขนาด 16 มม. ราคาด้ามละ  900 บาท

SDJCR1616H11 ด้ามมีดสำหรับ งานปอกปาด ด้ามขนาด 16 มม. เม็ดมีด 11 ราคาด้ามละ  600 บาท

SER1616H16 ด้ามมีดงานกลึงเกลียว เม็ดมีด 16 ขนาดด้าม 16 มม. ราคาด้ามละ 900 บาท

SDJCR1212H07 ด้ามมีดสำหรับ งานปอกปาด ด้ามขนาด 12 มม. เม็ดมีด 07 ราคาด้ามละ 480 บาท

SER1212H16 ด้ามมีดงานกลึงเกลียว เม็ดมีด 16 ขนาดด้าม 12 มม. ราคาด้ามละ 800 บาท

SDJCR1010H07 ด้ามมีดสำหรับ งานปอกปาด ด้ามขนาด 10 มม. เม็ดมีด 07 ราคาด้ามละ 450 บาท

Visitors: 367,099