ชุดมีดกลึงและเม็ดมีด Lathe insert tool and insert

 

ชุดมีดกลึง / Lathe insert tool

ชุดมีดกลึงครบทุกรูปแบบและหลากหลายขนาดขึ้นกับงานที่จะทำ ดูราคาคลิก

Set of Lathe insert tool Price List

   
มีดกลึง Insert  ขนาด 08 ราคา 3,700บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 10 ราคา

4,600 บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 12 ราคา 5,900บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 14 ราคา 6,200บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 15 ราคา 6,400บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 16 ราคา 6,700บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 20 ราคา 7,900บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 25 ราคา 9,800บาท

 

 

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Visitors: 364,162