วงจรขับมอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟ Motor driver and power supply

วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ / Step motor driver

สเต็ปมอเตอร์จำเป็นต้องมีวงจรขับเพื่อให้มอเตอร์สามารถเดินได้อย่างถูกต้อง ดูราคาคลิก

Step motor requires a driver in order to move and correctly go to the position Price list

 

 แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง / Power supply

แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงสำหรับใช้กับวงจรขับหรือวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดูราคาคลิก

Power supply for motor driver or electronics circuit Price List

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Visitors: 350,100