มอเตอร์ต่างๆ Step/Servo motor

 

สเต็ปมอเตอร์ / Step motor

สเตปมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ควบคุมได้ง่ายใช้กับ CNC ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดูราคาคลิก

Step motor is a very simple motor type which is easy to control suitable for small size CNC upto mid size CNC Price List

 

เซอร์โวมอเตอร์ / Servo motor

เซอร์โวมอเตอร์มีความแม่นยำสูงและความเร็วสูงเหมาะกับเครื่อง CNC ทุกชนิด ทุกขนาด               ดูราคาคลิก

Servo motor has high precision while moving at high speed suitable for most CNC and most size Price List

 

 สปินเดิลมอเตอร์ หรือมอเตอร์หัวกัด / Spindle motor

สปินเดิลมอเตอร์มีทั้งแบบระบายความร้อนด้วยลมและน้ำ มีทั้งมอเตอร์ไฟกระแสตรงและกระแสสลับเสียงรบกวนน้อย ดูราคาคลิก

Spindle motor consists of two types, air and water cooled. Driven by DC and AC power also lesser noise Price List

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Visitors: 367,099