ชุดมีดกลึง Insert 9 ชิ้น / ชุด


มีดกลึง Insert  ขนาด 13 ราคา 6,500บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 15 ราคา 8,200 บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 16 ราคา 8,500 บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 20 ราคา 10,200 บาท

มีดกลึง Insert  ขนาด 25 ราคา 12,000 บาท

Visitors: 357,130