เครื่องมิลลิ่ง ZX30

ZX30

Max drilling diameter : 25 mm
Max End mill diameter : 20 mm
Distance from spindle to table surface : 440 mm
Spindle speed : 100-2080 RPM
Spindle taper : MT3
X maximum movement : 460 mm
Y maximum movement : 200 mm
Z maximum movement : 120 mm
Table size : 730 x 210 mm
Power of spindle motor : AC-1.5 k.w 220V 1 ph
Weight : 350 kg

 

 

ZX30

ขนาดดอกเจาะสูงสุด : 25 mm
ขนาดหัวปาดสูงสุด : 20 mm 
ระยะระหว่างหัวกัดจนถึงโต้ะวางชิ้นงาน : 440 mm
ขนาดเืทเปอร์หัวจับ : MT3
ความเร็วหัวกัด : 100-2080 RPM
ระยะการเดินแนวแกน X : 460 mm
ระยะการเดินแนวแกน Y : 200 mm
ระยะการเดินแนวแกน Z : 130 mm
ขนาดโต้ะวางงาน : 730 x 210 mm
กำลังมอเตอร์หัวจับ : AC-1.5 กิโลวัตต์ 220 โวลล์ 1 เฟส ไฟบ้าน
น้ำหนัก : 350 kg

ราคา 70,000 บาท ลดพิเศษตัวโชว์ เหลือเพียง 58,000 บาท

ราคานี้ยังไม่รวม ภาษี

 

 

 
Visitors: 367,099