เครื่องมิลลิ่ง ZX6350C

ZX6350

Max drilling diameter : 50 mm
Max End mill diameter : 100 mm
Distance from spindle to table surface : 90-400 mm
Spindle speed : 115-1750 RPM
X maximum movement : 600 mm
Y maximum movement : 230 mm
Z maximum movement : 120 mm
Table size : 1120 x 280 mm
Power of spindle motor : AC-2.2 /1.5kWatt
Weight : 1120 kg
Bending angle : +90 to -90 degrees

 


 

 

 

ZX6350

ขนาดดอกเจาะสูงสุด : 50 mm
ขนาดหัวปาดสูงสุด : 100 mm 
ระยะระหว่างหัวกัดจนถึงโต้ะวางชิ้นงาน : 90-400 mm
ความเร็วหัวกัด : 115-1750 RPM
ระยะการเดินแนวแกน X : 600 mm
ระยะการเดินแนวแกน Y : 230 mm
ระยะการเดินแนวแกน Z : 120 mm
ขนาดโต้ะวางงาน : 1120 x 280 mm
กำลังมอเตอร์หัวจับ : AC-2.2/1.5 kWatt
น้ำหนัก : 1120 kg
หัวปรับเอียง : +90 ถึง -90 องศา

 


Visitors: 357,129