เครื่องมิลลิ่ง ZX7550C

 

ZX7550

Max drilling diameter : 50 mm
Max End mill diameter : 100 mm
Distance from spindle to table surface : 400 mm
Spindle speed : 220-2400 RPM
X maximum movement : 400 mm
Y maximum movement : 230 mm
Z maximum movement : 110 mm
Table size : 800 x 240 mm
Power of spindle motor : AC-1.5 kWatt
Weight : 630 kg

 


 

 

ZX7550

ขนาดดอกเจาะสูงสุด : 50 mm
ขนาดหัวปาดสูงสุด : 100 mm 
ระยะระหว่างหัวกัดจนถึงโต้ะวางชิ้นงานสูงสุดไม่เกิน : 400 mm                                                                                           ความเร็วหัวกัด : 220-2400 RPM                                                                                                                               ระยะการเดินแนวแกน X : 400 mm                                                                                                                             ระยะการเดินแนวแกน Y : 230 mm

ระยะการเดินแนวแกน Z : 110 mm
ขนาดโต้ะวางงาน : 800 x 240 mm
กำลังมอเตอร์หัวจับ : AC-1.5 kWatt

น้ำหนัก : 630 kg

 


Visitors: 355,104